header

Anbi

Protestantse Gemeente Silvolde heeft een ANBI status en is daarmee een algemeen nut beogende instelling.

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting.

 

Diaconaal beleidsplan
Jaarrekening Diaconie Verslagjaar 2019

Beleidsplan
resultatenrekening Anbi

Resulatenrekening Kerkrentmeesters

Resultatenrekening College van Diakenen